Kategorier
Trädfällning

Smart trädfällning på Värmdö

Trädfällning kan påverka miljön och förutsättningar för alla vilda djur på Värmdö. Därför är det viktigt att tänka efter noga innan en trädfällning sker.

När träd planteras eller fälls i en villaträdgård är det vanligt att enbart tänka på trädgårdens utformning och funktion. Som till exempel var man vill att ett träd ska ge skugga. Eller ifall trädet ska stå för skönhet och ge frukter eller bär.

Genom att se till historien så går det att förstå hur viktiga träden är av andra anledningar. Träd planterades till exempel ofta mellan åkrar och ängar för att bryta vindens framfart. Och det var även mycket viktigt att se till att det fanns träd så att alla fåglar hade möjligheter att sätta bo eller skaffa skydd.

Alla dessa faktorer borde fortfarande spela in när träd planteras i villaträdgårdar, i öppna landskap eller i parker och på grönområden. För om det plötsligt planteras för få träd, eller om det sker en urskillningslös trädfällning, så kan det snabbt innebära stora förändringar för miljön.

Trädfällning med eftertanke

Det finns tillfällen då en trädfällning måste ske. Kanske är det för att skapa bättre förutsättningar för andra träd i en skog eller ett grönområde. Kanske ska en väg eller ett hus byggas. Det kan vara träd som fälls för att ge virke eller papper. Eller så kan det vara för att ett träd är skadat eller sjukt.

I vissa fall måste träd alltså fällas. Men det är viktigt att tänka efter före en trädfällning så att det är en åtgärd som verkligen måste utföras. Och att samtidigt se till att det planteras andra träd som skapar en god miljö för både djur och människor.

Men det är inte enbart viktigt att tänka efter noga innan ett träd fälls. Det är även viktigt att se till att trädet fälls på ett korrekt sätt. Ett träd väger mycket och därför kan enbart en del av en gren göra stor skada på egendom eller levande varelser. Det klokaste är att anlita ett företag som arbetar med trädfällning på Värmdö, för att få uppdraget utfört på rätt sätt.