Kategorier
Energi

Energideklaration Göteborg – vad kan förbättras? 

Att upprätta en energideklaration i Göteborg är något som berör dig som fastighetsägare och dig som villaägare som ska sälja din villa vidare. Vid en försäljning av en villa så måste en energideklaration finnas. Detta för att köparen ska få en tydlig bild av hur energin i huset används – och förslag på hur den kan effektiviseras. 

Samma sak – men i en större skala – gäller för fastighetsägare och BRF:er och det är också där man kan se den största vinsten hos en energideklaration i Göteborg. 

Ser man till äldre fastigheter, byggnader och villor så finns det ofta vissa problem med just energin. Det handlar om uppvärmning, ventilation och kyla och i många fall så kan den energi som används för detta också vara förlegad sett till att den är ineffektiv. Det kan exempelvis finnas andra sätt att värma upp fastigheten på och det kan finnas sätt som gör att värmen som produceras dels bibehålls i fastigheten och dels också – på ett tydligare sätt – når varje enskild lägenhet. Samma sak gäller också för kyla och för, kanske framförallt, ventilation. 

Åtgärder presenteras och leder till grönare energi 

Utöver att företaget man anlitar för en energideklaration i Göteborg mäter och räknar på energi och eventuella förluster av sådan så presenterar de även en plan för åtgärder som kan skapa en mer effektiv uppvärmning, bättre isolering, bättre ventilation och effektivare kylning. 

Det kan i slutändan alltså leda till att man som BRF eller fastighetsägare vidtar åtgärder, tar investeringar och i slutändan gör stora ekonomiska vinster på längre sikt. Inte sällan så handlar det också om rakt igenom gröna investeringar som gör gott för miljön.

 Just inom miljöfrågan blir en energideklaration ett viktigt verktyg. Genom att upprätta sådana så blir omställningen till grön energi enklare att göra: man vet vilka problem som finns och man vet vilka åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar. Av dessa skäl blir en energideklaration och kraven på sådana extremt bra – för oss alla.