Kategorier
Stamspolning

Stamspolning Stockholm – viktigt med underhåll 

Oavsett om det handlar om en privat villa eller en större fastighet i Stockholm så kommer man förr eller senare att uppleva problem med stammarna. Vill det sig riktigt illa så kan detta innebära att man drabbas av en vattenskada som en direkt följd av att rören spruckit – och en massa vatten läckt ut. 

Otur? I vissa fall så kan det handla om det, men i de flesta så ligger emellertid ett bristande underhåll bakom. Ett bra sätt att underhålla stammarna är att genomföra en stamspolning i Stockholm

Så går en stamspolning till 

En stamspolning innebär att man går in med en maskin och rengör stammarna på djupet – i olika etapper, tills dess att varje rör och ledning är färdig. Detta sker genom en kombination av hett vatten och högt tryck och det är möjligt att göra oavsett om det handlar om en större fastighet – exempelvis tillhörande en BRF – eller om en villa. 

Är det värt det? Ja, vi skulle definitivt säga att en stamspolning i Stockholm är att anse som en absolut nödvändig kostnad att ta. Ställer man det ringa priset mot exempelvis A) en vattenskada eller B) ett stambyte så inser man snabbt att stamspolning är att föredra.

Kombinera en stamspolning med en rörinspektion 

Ett annat effektivt sätt att kringgå kostsamma skador och ingrepp är att genomföra en rörinspektion. Du kanske anar att stammarna håller en låg kvalitet och du ser att det sker stopp i avloppet mer frekvent än det borde göra.

 En rörinspektion ger dig tydliga svar. Detta sker genom att man för in kameror fästa på slangar och kopplar dessa mot datorer som gör att man direkt kan följa hur stammarna ser ut. Varje litet fel noteras och varje problem förs in i ett protokoll. I detta står även förslag på åtgärder skrivna. 

Inte sällan så är just en stamspolning i Stockholm ett exempel på en sådan åtgärd. Genom att upptäcka problem i tid så slipper man akuta skador och höga kostnader. Kombinationen av en stamspolning i Stockholm och en rörinspektion kan skapa enorma mervärden.