Kategorier
Trädfällning

Mycket att ta hänsyn till vid trädfällning

När det gäller trädfällning finns det en hel rad faktorer att ta hänsyn till. Allt från klimat till terräng, allt från regler till trädgårdens helhetsintryck.

I nästan varje trädgård med träd behöver träd fällas förr eller senare. Såväl på landsbygden som i städer kan trädfällning vara nödvändig av olika orsaker. Olika platser kan kräva olika tillstånd för att utföra trädfällning. Vissa områden har en skyddad status och det kan finnas särskilda regler för trädskydd.

Terrängen kan variera avsevärt i Sverige, från platt mark till kuperad terräng. Detta kan påverka hur lätt det är att komma åt träden samt hur de kan fällas. I svåråtkomliga områden kan det krävas specialverktyg eller särskilda tillvägagångssätt för att säkert fälla träden utan att skada omgivningen.

Väder, årstid och klimat påverkar trädfällningen

Sverige har ett varierande klimat med kalla vintrar och milda somrar. Detta kan påverka trädfällningsarbetet genom att det kan vara svårt eller farligt att arbeta under vissa väderförhållanden. Dessutom kan det under vissa årstider vara mindre lämpligt att fälla träd.

Om trädet inte ska fällas, men istället beskäras måste det ske vid rätt tidpunkt på året. Vissa träd är mycket känsliga för beskärning, till exempel när saven stiger på våren, eller när det blommar. Medan andra träd helst ska beskäras då.

Att ta hjälp med trädfällning

Det finns alltså mycket att ta hänsyn till när det gäller trädfällning. Det är också viktigt att tänka på säkerheten så att den som fäller trädet inte skadas, och inte heller omgivningen. Många fäller enstaka träd på egen hand i trädgården. Men det finns ofta anledning att ta hjälp.

Tar du hjälp kan du någon annan bedöma om marklov krävs för att fälla trädet. Du kan få hjälp att bedöma trädets skick och om trädfällning alls är nödvändig. Och du kan självfallet få hjälp med att fälla trädet och forsla bort det efteråt. Kanske vill du även bli av med stubben och snygga till runt omkring.

Kategorier
Trädfällning

Smart trädfällning på Värmdö

Trädfällning kan påverka miljön och förutsättningar för alla vilda djur på Värmdö. Därför är det viktigt att tänka efter noga innan en trädfällning sker.

När träd planteras eller fälls i en villaträdgård är det vanligt att enbart tänka på trädgårdens utformning och funktion. Som till exempel var man vill att ett träd ska ge skugga. Eller ifall trädet ska stå för skönhet och ge frukter eller bär.

Genom att se till historien så går det att förstå hur viktiga träden är av andra anledningar. Träd planterades till exempel ofta mellan åkrar och ängar för att bryta vindens framfart. Och det var även mycket viktigt att se till att det fanns träd så att alla fåglar hade möjligheter att sätta bo eller skaffa skydd.

Alla dessa faktorer borde fortfarande spela in när träd planteras i villaträdgårdar, i öppna landskap eller i parker och på grönområden. För om det plötsligt planteras för få träd, eller om det sker en urskillningslös trädfällning, så kan det snabbt innebära stora förändringar för miljön.

Trädfällning med eftertanke

Det finns tillfällen då en trädfällning måste ske. Kanske är det för att skapa bättre förutsättningar för andra träd i en skog eller ett grönområde. Kanske ska en väg eller ett hus byggas. Det kan vara träd som fälls för att ge virke eller papper. Eller så kan det vara för att ett träd är skadat eller sjukt.

I vissa fall måste träd alltså fällas. Men det är viktigt att tänka efter före en trädfällning så att det är en åtgärd som verkligen måste utföras. Och att samtidigt se till att det planteras andra träd som skapar en god miljö för både djur och människor.

Men det är inte enbart viktigt att tänka efter noga innan ett träd fälls. Det är även viktigt att se till att trädet fälls på ett korrekt sätt. Ett träd väger mycket och därför kan enbart en del av en gren göra stor skada på egendom eller levande varelser. Det klokaste är att anlita ett företag som arbetar med trädfällning på Värmdö, för att få uppdraget utfört på rätt sätt.