Kategorier
Sanering

Viktigt att göra rätt vid asbestsanering i Stockholm

Asbest är på många sätt ett användbart material men är numer helt förbjudet. Vid renoveringar behöver man göra asbestsanering i Stockholm av hälsoskäl.

Vad är det som gör asbest till en stor hälsofara? När materialen började användas sågs de länge som något av mirakelmaterial med väldigt många fördelar och goda egenskaper. Det är inte heller helt fel. Asbest är egentligen ett samlingsnamn för ett antal mineraler. Den gemensamma nämnaren är att de är hållfasta, skyddar mot brand, isolerar och ljuddämpar och har hög kemisk beständighet. Och fibrerna som frigörs orsakar lungsjukdomar och cancer.

Det finns med andra ord all anledning att se till att asbest i olika former avlägsnas från fastigheter. Idag är asbest helt förbjudet men materialen finns fortfarande kvar i många fastigheter. Det gömmer sig i till synes oskyldiga ställen. Fix och fog till kakel. Underskikt på plastmattor. Ventilation och isolering och bullerdämpning. Till och med färg och plast kan innehålla asbest. Innan man börjar riva behöver alltså asbestprov tas.

Asbestsanering i Stockholm måste utföras av firma med rätt tillstånd och kompetens

Att sanera asbest i Stockholm är alls inget arbete för amatörer, med andra ord. För att undvika att asbestfibrer stannar i luften – vilket de kan göra väldigt länge – behövs rätt kunskaper hos dem som utför saneringen. Risken är annars att de arbetare som tar sig an jobbet får bestående men. Det fungerar också dåligt för dem som kommer att bo i fastigheten efter sanering och renovering.

En korrekt och väl genomförd sanering av asbest ger däremot utmärkta resultat. När man konstaterat att material osv innehåller asbest kan man agera på rätt sätt. Det krävs specifika arbetsrutiner för att skydda människor och det krävs rätt planering och utrustning för att ta hand om och lagra eller destruera material som innehåller asbest. Följs dessa rutiner har man i slutänden ett korrekt sanerat boende.