Kategorier
Trädfällning

Mycket att ta hänsyn till vid trädfällning

När det gäller trädfällning finns det en hel rad faktorer att ta hänsyn till. Allt från klimat till terräng, allt från regler till trädgårdens helhetsintryck.

I nästan varje trädgård med träd behöver träd fällas förr eller senare. Såväl på landsbygden som i städer kan trädfällning vara nödvändig av olika orsaker. Olika platser kan kräva olika tillstånd för att utföra trädfällning. Vissa områden har en skyddad status och det kan finnas särskilda regler för trädskydd.

Terrängen kan variera avsevärt i Sverige, från platt mark till kuperad terräng. Detta kan påverka hur lätt det är att komma åt träden samt hur de kan fällas. I svåråtkomliga områden kan det krävas specialverktyg eller särskilda tillvägagångssätt för att säkert fälla träden utan att skada omgivningen.

Väder, årstid och klimat påverkar trädfällningen

Sverige har ett varierande klimat med kalla vintrar och milda somrar. Detta kan påverka trädfällningsarbetet genom att det kan vara svårt eller farligt att arbeta under vissa väderförhållanden. Dessutom kan det under vissa årstider vara mindre lämpligt att fälla träd.

Om trädet inte ska fällas, men istället beskäras måste det ske vid rätt tidpunkt på året. Vissa träd är mycket känsliga för beskärning, till exempel när saven stiger på våren, eller när det blommar. Medan andra träd helst ska beskäras då.

Att ta hjälp med trädfällning

Det finns alltså mycket att ta hänsyn till när det gäller trädfällning. Det är också viktigt att tänka på säkerheten så att den som fäller trädet inte skadas, och inte heller omgivningen. Många fäller enstaka träd på egen hand i trädgården. Men det finns ofta anledning att ta hjälp.

Tar du hjälp kan du någon annan bedöma om marklov krävs för att fälla trädet. Du kan få hjälp att bedöma trädets skick och om trädfällning alls är nödvändig. Och du kan självfallet få hjälp med att fälla trädet och forsla bort det efteråt. Kanske vill du även bli av med stubben och snygga till runt omkring.