Kategorier
Dränering

Vänta inte utan förebygg med en bra dränering i Eskilstuna

En välgjord dränering i Eskilstuna håller 25 – 30 år. Men det är ingen idé att vänta för länge med att inspektera den för en vattenskada kan bli dyrbar.

Ingen vill komma hem till en översvämmad källare men tyvärr händer det ändå. Häftiga regnskurar som gör att marken inte orkar svälja allt vatten, åar och bäckar som brukar rinna i sin fåra svämmar över och strandkanten kryper upp på gräsmattan.

Även om vattnet rinner undan så småningom kommer allt som stod i källaren förmodligen att vara förstört. Att sanera bort allt grus och all sand som följt med vattnet tar också tid. En del vattenskador kan man personligen inte skydda sig från. Det ansvaret ligger på kommunen men en del åtgärder kan vara klokt att vidta runt det egna huset.

Man tänker oftast inte på den egna dräneringen så länge den fungerar. Men även om en välgjord dränering brukar klara sig i 25-30 år kan det hända att förutsättningarna förändrats. De dräneringsrör som ligger nedgrävda kan exempelvis ha blivit igentäppta, tjäle eller trädrötter kan ha skadat rören.

Även om en dränering inte behöver göras så är det bra med en inspektion

Det bästa du kan göra för att försäkra dig om att dräneringen runt ditt hus är i gott skick är att kontakta en erfaren entreprenör som kan komma och titta på huset och den omkringliggande marken. Ibland kan delar av en dränering behöva göras om medan andra delar fortfarande är i gott skick.

När man gör dränering i Eskilstuna grävs marken runt huset upp för att man ska kunna lägga ner grus och dräneringsrör. Gruset bidrar till en god vattenavrinning och rören leder bort vattnet från huset. Närmast husgrunden lägger man också skyddsmattor för att hindra fukt från att komma in och skada huset.

I samband med att man dränerar kan det också vara en idé att titta över isoleringen i grunden. En tilläggsisolering blir ett ytterligare skydd mot fukt och gör att källaren får en behagligare temperatur. När dräneringen är klar återställs trädgården men man rekommenderar alltid att inte ha rabatter närmast huset.
Läs mer om dränering i Eskilstuna på webbsida: dräneringeskilstuna.se