Kategorier
Bygg

Markarbete i Stockholm vid nybygge

Innan ett nytt hus kan börja byggas måste marken prepareras på olika sätt. Ett företag som har maskiner och kunnande för markarbete i Stockholm gör jobben.

Den som köpt en tomt och tänker bygga hus måste börja med att röja tomten från stenar, träd och andra växter. Därefter är det tid att hyvla bort matjord, gräva diken och göra grundläggning. Om det saknas anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan markarbetet bli omfattande. 

För att utföra markarbeten krävs maskiner och kunnande. Och när huset finns på plats kan det vara dags att anlägga trädgården med stensättningar och gångar. Att lägga gräsmatta är en vanlig uppgift för den som sysslar med markarbeten i Stockholm.

Markarbete i Stockholm – äldre hus

Den som köper ett äldre hus vill förmodligen göra förändringar i trädgården efter eget tycke och smak. Om trädgården är tillräckligt stor kan det bli aktuellt med en pool för sköna bad och motion. Men ett äldre hus måste ibland renoveras och förbättras. Problem med dränering och fukt i källaren är typexempel på uppdrag för företag som utför markarbete i Stockholm.

Vid dränering av ett äldre hus gräver man med grävmaskin runt huset. En dräneringsmatta läggs oftast på källarväggen. De dräneringsrör som finns längst ner vid husets bottenplatta är oftast skadade och måste bytas. Arbetet avslutas med att schaktet fylls igen med singel som har bra egenskaper för dränering. Och naturligtvis ska marken runt huset ha rätt lutning så att vattnet från regn och smält snö inte fortsättningsvis rinner in mot husväggen. 

Ta reda på mer genom att besöka: markarbetenistockholm.nu