Kategorier
Golv

Fogfria golv i Stockholm

Industrilokaler i Stockholm har ofta golv som utsätts för omild behandling. De måste kanske spolas och rengöras dagligen. Detta görs enklare med fogfria golv.

Du är ansvarig fabrikschef inom ett företag som tillverkar livsmedel. Hygienkraven är stora och en anmärkning från en miljömyndighet kan få katastrofala följder för företaget. Några av era golv börjar bli slitna. Dessutom har företaget personalmatsal och provkök med gångtrafik mellan företagets olika lokaler.

Du föreslår bolagets styrelse att en investering skall göras i nya golv. Argumenten för att låta göra fogfria golv är många. Golven kommer inte att ha skarvar där smuts och bakterier kan fastna. Tung trucktrafik i fabriken kommer inte att skada golvytan. Lastpallar kan sättas ner utan att golvet spricker. De kemikalier ni använder för rengöring kommer inte att fräta sönder golvet.

Fogfria golv läggs av proffs

Du tar in offerter på fogfria golv genom att söka på bland annat “Stockholms Fogfria Golv”. Ett proffs på fogfria golv börjar sitt arbete med att förbereda underlaget till det nya golvet. Ett fogfritt golv läggs därefter ut som en flytande massa. Ett sådant golv blir självutjämnande. Efter en kort tids härdning får du en golvyta som tål både slag och kemikalier.

Du vill kanske inte ha exakt samma fogfria golv i fabrikens olika lokaler? I personalmatsalen är golvets kulör till exempel viktig. På vissa ställen i lokalerna bör golvet vara halkfritt. På andra använder ni kemikalier som kan ge skador om de hamnar på golvet. Ett expertföretag kan komponera dina fogfria golv för sådana specifika rum.